Therapieën 

Deze pagina richt zich tot de ouders van kinderen met Cerebrale Parese. Wij willen hier een overzicht weergeven van therapieën die bestaan en die in verschillende landen en continenten opgenomen worden in de revalidatietrajecten van kinderen met Cerebrale Parese. Kom hier zeker regelmatig een kijkje nemen, want we gaan deze site blijven bij aanvullen met interessante links, lectuur,...

Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR)

Advanced Biomechanical Rehabilitation ofwel ABR is een therapie die gericht is op het herstel van de bindweefsellagen ofwel de fascia. Deze lagen zorgen voor de verbinding tussen de spieren en de beenderen en indien zij onvoldoende ontwikkeld zijn, hebben zij een te hoge of te lage spiertonus tot gevolg. Bij alle kinderen met CP is de fascia onderontwikkeld waardoor de ademhaling niet correct verloopt en de spieren niet correct aangehecht zijn aan het skelet. Deze therapie is enig in zijn soort omdat het de structuur van het lichaam gaat herstellen, ongeacht het level van CP waar het kind zich in bevind, ongeacht de leeftijd. 

Wat zijn fascia? Zie volgende video Fascia.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Interessante lectuur: 


The Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI Method)

De Masgutova Reflexintegratie Methode neemt archetypische bewegingen en primaire reflexen als uitgangspunt.

In elk mens liggen bewegings- en reflexpatronen opgeslagen, die zorgen voor groei, bescherming en veiligheid; tijdens zwangerschap en geboorte, kindertijd en volwassenheid. Archetypische bewegingen en primaire reflexen vormen de bouwstenen voor latere complexere motorische, communicatieve en cognitieve vaardigheden. 

MNRI is breed toepasbaar en kan iedereen helpen, ongeacht het niveau van functioneren, de aard van de dysfunctie of pathologische aandoening. 

Video Masgutova MNRI Introduction: MNRI The missing link

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Therapeuten in België:

Anat Baniel Method (ABM)

De Anat Baniel-methode gebruikt beweging en bewustzijn als de belangrijkste hulpmiddelen om iemands functionele vaardigheden te ontwikkelen, te verbeteren of te herstellen. Het staat echter in schril contrast met conventionele fysiotherapeutische interventies en andere revalidatiebenaderingen die proberen om verandering rechtstreeks naar specifieke gewrichten of spiergroepen te brengen.
In tegenstelling tot andere modaliteiten verschuift de Anat Baniel-methode de focus weg van de ‘probleemgebieden’ naar waar de oplossingen in werkelijkheid liggen, dit zijn de hersenen.

De Anat Baniel-methode gebruikt beweging als een taal, een middel om de hersenen te voorzien van de informatie die nodig is om lichaam en geest te sturen naar hogere niveaus van functioneren en coördinatie. 

Anat Baniel Method-sessies hebben betrekking op zachte aanraking en bewegingen die worden uitgevoerd met aandacht voor wat een persoon voelt. Door deze bewegingsexploraties wordt het brein “wakker” en wordt het zich bewust van hoe het op dit moment interageert met andere delen van het lichaam en de buitenwereld. Terwijl dit proces zich ontvouwt, organiseert het brein de verschillende sensorische inputs in zinvolle ervaringen. Waarmee het spontaan nieuwe oplossingen ontdekt die gunstiger zijn voor de persoon.

Een essentieel aspect van de rol van de practitioner in dit proces is om de ervaring van veiligheid, plezier en bewegingsvrijheid over te brengen op de patiënt. Deze gemoedstoestand geeft het brein van de persoon de mogelijkheid in de leermodus te werken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. De practitioner vermijdt de persoon te dwingen om een gewenste actie uit te voeren die zijn of haar comfort te boven gaat. Omdat dit de hersenen van de persoon in een beschermende modus zou plaatsen en daardoor het vermogen van het brein om nieuwe geavanceerde vaardigheden te verwerven enorm wordt verminderd.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Interessante lectuur:

  • kids beyond limits van Anat Baniel

Therapeuten in België: 

Low Level Laser Therapy (LLLT)

Low Level Laser Therapie (afgekort LLLT), ook wel Low Power Laser Therapy, Cold Laser Therapy of Soft Laser therapie is een wetenschappelijk geteste behandelmethode op cellulair niveau dat een effectief wapen is gebleken in de strijd tegen tal van ziekten en aandoeningen.

Low Level Laser Therapie (ook wel Low Intensity Laser Therapie) stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam door middel van lokaal toegepast rood licht en infrarode laserstralen. Cellen in het lichaam absorberen de secuur gerichte lichtbundels en converteren ze in biochemische energie dat herstel en genezing bespoedigt. Om precies te zijn: Het laserlicht stimuleert de energieproducerende delen van de cel, de mitochondria geheten, om stoffen aan te maken die het vernieuwingsproces van de beschadigde cellen versnellen. De 'batterij' van de cellen krijgt als het ware een kick om weer normaal te functioneren.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Welke laser?

  • QRI (quantum reflex integration): 

Bij Quantum Reflex Integration (QRI) wordt de Low Level Laser ingezet voor het integreren van reflexen. De Low Level Laser helpt bij het herstellen en versterken van de myeline tussen de zenuwcellen in de hersenen, waardoor de boodschappen sneller worden doorgestuurd naar de volgende zenuwcel. Dit leidt tot een verbeterd fysiek functioneren en een verdere mentale ontwikkeling. QRI wordt succesvol toegepast bij het behandelen van leerstoornissen, gedragsproblemen en fysieke uitdagingen. Ook bij autisme, herseninfarct, tinnitus, zenuwpijnen, slechte wondheling, fibromyalgie, kaakproblematiek, CP, Parkinson kan QRI met de Low Level Laser worden ingezet. Het QRI programma bestaat uit het stimuleren van acupressuur punten en reflexpatronen met behulp van een harmonisch geluid in combinatie met Low Level Laser licht. Hierbij wordt de volgorde van de natuurlijke reflexontwikkeling aangehouden. Verder zijn er ook nog verdiepingscursussen die zich meer specifiek richten tot de hersenen, zoals cranial nerves, brain balans en primitive reflex zones.

https://quantumreflexintegration.nl/quantum-reflex-integration/

  • Movement lesson laser series: movement lesson laser
  • Er zijn ook nog andere lasers terug te vinden, zoals de laser van Vielight, de laser van Biotech,... maar deze zijn hier moeilijker verkrijgbaar, duur en nog niet afgestemd op het gebruik op kinderen.

Interessante lectuur:

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is het gebruik maken van zuurstof als geneesmiddel om bepaalde ziekten te genezen.  Om dit te bekomen wordt 95 tot 100% zuurstof aan een druk hoger dan de atmosferische druk in een cabine toegediend aan de patiënt.  Hierdoor gaan er in het lichaam verschillende processen in werking treden die ervoor zorgen dat er meer zuurstof aangeboden wordt op plaatsen waar er tekorten zijn (na hersentrauma, infarcten,...) en wordt het immuunsysteem geactiveerd waardoor er een betere genezing ontstaat van ontstekingen.  Ook gaan er zich nieuwe bloedvaten ontwikkelen waardoor grote en moeilijk te genezen wonden een duidelijke verbetering vertonen. Via een SPECT-scan van de hersenen kan de doorbloeding en de werking van de hersenen nagegaan worden en zo wordt vastgesteld welke delen van de hersenen na de HBOT extra zuurstof en extra doorbloeding gekregen hebben.

Waar kan je deze therapie in de BeNeLux volgen?

https://www.oxyvitae.com/

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Interessante lectuur:

PONS Device

Het PoNS-apparaat is gebaseerd op bijna 40 jaar onderzoek op het gebied van neuromodulatie. Er wordt aangenomen dat neuromodulatie de neuroplasticiteit van de hersenen verbetert, het vermogen van de hersenen om te herstructureren of opnieuw te leren in reactie op nieuwe ervaringen, sensorische input en functionele eisen. Onderzoek heeft aangetoond dat het proces van neuroplasticiteit ten grondslag ligt aan al het cerebrale leren, training en revalidatie.

In klinische studies induceert het PoNs-apparaat in combinatie met gerichte functionele therapie (samen met de PoNS-behandeling) neuroplasticiteit. 

Onderzoek toont aan dat elektrische stimulatie van de tong (TLNS) twee belangrijke craniale zenuwen stimuleert: de trigeminus (de zenuw die verantwoordelijk is voor sensaties in het gezicht, bijten en kauwen) en de zenuw die verantwoordelijk is voor motorische controle van de meeste spieren die zorgen voor de gezichtsuitdrukkingen. De elektrische stimulatie van de schedelzenuwen creëert een stroom van neurale impulsen die vervolgens rechtstreeks in de hersenstam worden afgegeven, met name het belangrijkste controlecentrum voor vele levensfuncties, waaronder sensorische waarneming en beweging. Vanuit de hersenstam bewegen deze impulsen door de hersenen en activeren of reactiveren neuronen en structuren die bij het menselijke functioneren zijn betrokken - de cortex, het ruggenmerg en mogelijk het gehele centrale zenuwstelsel.

Bij kinderen beginnen ze deze therapie pas vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

Interessante lectuur:

  • The brain's way of healing - Norman Doidge